Homepage

Prestatie Contract Droog Rijkswaterstaat ZN

Contractversie 3.1. aanbestedingstraject gestart

HWBP Alexanderhaven Roermond

Omgevingsmanagement +

Infraprojecten laten hun sporen na in de omgeving. Daar is Zodis zich terdege van bewust en daarom staat geen enkel project op zichzelf. Door degelijk omgevingsmanagement te voeren beoogt Zodis om alle belangen van de omgeving zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het draagvlak zal zo worden behouden, de omgeving ziet alle partijen als betrouwbare partners en het project ondervindt minder onnodige vertraging.

Zodis begeleidt, ondersteunt en faciliteert processen in het ontwikkel- en uitvoeringsstadium en initieert, organiseert en faciliteert opdrachten en taken op het gebied van onder andere communicatie, vergunningen, kabels en leidingen, vastgoed, archeologie en milieu.

Zodis is de lijmfactor tussen de diverse externe partijen zoals overheden, nutsinstellingen, bedrijven, bewoners en overige belangengroeperingen, bevordert de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het project en houdt rekening met de verschillende belangen.

Zodis maakt werk van contractdocumenten, coördineert de aanvragen van vergunningen en houdt een scherp oog op de kwaliteit van deze documenten. Het tijdig constateren van knelpunten en risico’s leidt tot het verbeteren van de procesgang.

Zodis is een integere overlegpartner voor alle partijen, het aanspreekpunt voor de omgeving en overheden en de adviseur richting contractmanagement en de uitvoering van het project. Zodis wijst alle participerende partijen op een constructieve wijze de weg en maakt vrij baan voor succesvolle en snelle oplossingen.

Design 2Reclame